Zaproszenie do udziału w ostatnim etapie ewaluacji Programu Współdziałania


Zapraszamy do udziału w ostatnim etapie ewaluacji Programu Współdziałania.

16.04.2024

Zapraszamy do udziału w ostatnim etapie ewaluacji Programu Współdziałania. To już ostatnia szansa, żeby wziąć udział w badaniu ankietowym i przekazać anonimowo do KAS uwagi na temat funkcjonowania Programu Współdziałania.

Przeprowadzone badania ankietowe są elementem służącym wsparciu oceny poziomu realizacji celów i korzyści Programu Współdziałania, jakości informacji i wiedzy na jego temat oraz w określeniu oczekiwań i nastawienia wobec Programu. Ich wyniki stanowią punkt wyjścia do prac nad ewentualnymi zmianami w Programie.

Dlatego zachęcamy do zgłaszania się do udziału w badaniu ankietowym na stronie Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) - uczelni odpowiedzialnej za realizację ewaluacji:

Badanie dotyczące współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z podmiotami strategicznymi