Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 stycznia 2022 r. poz. 2 poz.
data publikacji aktu: 18.01.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 stycznia 2022 r. poz. 3
data publikacji aktu: 18.01.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 grudnia 2021 r. poz. 7
data publikacji aktu: 10.12.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za listopad 2021 r.

tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 8 grudnia 2021 r. poz. 8
data publikacji aktu: 10.12.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za październik 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 10 listopada 2021 r. poz. 2
data publikacji aktu: 10.11.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 listopada 2021 r. poz. 1
data publikacji aktu: 10.11.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2021 roku w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Fund. i Pol. Reg. z 8 października 2021 r. poz. 143
data publikacji aktu: 08.10.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 października 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za wrzesień 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Fund. i Pol. Reg. z 8 października 2021 r. poz. 144
data publikacji aktu: 08.10.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 września 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za sierpień 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Fund. i Pol. Reg. z 14 września 2021 r. poz. 136
data publikacji aktu: 14.09.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 września 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Fund. i Pol. Reg. z 14 września 2021 r. poz. 135
data publikacji aktu: 14.09.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Fund. i Pol. Reg. z 11 czerwca 2021 r. poz. 120
data publikacji aktu: 12.08.2021

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za lipiec 2021 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Fund. i Pol. Reg. z 12 sierpnia 2021 r. poz. 121
data publikacji aktu: 12.08.2021

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.