Akty prawne


Ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne, które określają zasady opodatkowania pozostałych podatków

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 985
data publikacji aktu: 31.05.2021

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1084
data publikacji aktu: 23.06.2020

Ogłoszono zmiany , które nie zostały opublikowane w tekście jednolitym:

Akty zmieniające ustawę

Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz. U. z 2020 r. poz. 2123
data publikacji aktu: 30.11.2020

Obowiązujące rozporządzenia i inne akty wykonawcze

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 228
data publikacji aktu: 25.01.2018

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych

tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1410
data publikacji aktu: 21.07.2017

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.