Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2019

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 lutego 2019 r.
data publikacji aktu: 18.02.2019

Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2019 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 lutego 2019 r. poz. 16
data publikacji aktu: 07.02.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2019

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 lutego 2019 r. poz. 15
data publikacji aktu: 07.02.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2018 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 14 stycznia 2019 r. poz. 5
data publikacji aktu: 15.01.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2018 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 stycznia 2019 r. poz.4
data publikacji aktu: 15.01.2019

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin

tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 374
data publikacji aktu: 27.02.2017

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 października 2014 r. w sprawie zakresu danych ewidencji dotyczącej wydobycia niektórych kopalin

tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1422
data publikacji aktu: 21.10.2014

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.