Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za listopad 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 7 grudnia 2023 r. poz. 109
data publikacji aktu: 12.12.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za październik 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 10 listopada 2023 r. poz. 102
data publikacji aktu: 14.11.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 10 listopada 2023 r. poz. 101
data publikacji aktu: 13.11.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 11 października 2023 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 12 października 2023 r. poz. 91
data publikacji aktu: 12.10.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za wrzesień 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 12 października 2023 r. poz. 90
data publikacji aktu: 12.10.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 12 września 2023 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 12 września 2023 r. poz. 85
data publikacji aktu: 13.09.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 12 września 2023 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za sierpień 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 12 września 2023 r. poz. 84
data publikacji aktu: 13.09.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za lipiec 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 9 sierpnia 2023 r. poz. 76
data publikacji aktu: 11.08.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 9 sierpnia 2023 r. poz. 77
data publikacji aktu: 11.08.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za czerwiec 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 13 lipca 2023 r. poz. 72
data publikacji aktu: 14.07.2023

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 13 lipca 2023 r. poz. 73
data publikacji aktu: 14.07.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin

tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1120
data publikacji aktu: 20.06.2023

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.