Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2020

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 lutego 2020 r. poz. 17
data publikacji aktu: 12.02.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2020

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 lutego 2020 r. poz. 15
data publikacji aktu: 12.02.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2019

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 stycznia 2020 r. poz. 5
data publikacji aktu: 13.01.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2019

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 stycznia 2020 r. poz. 4
data publikacji aktu: 13.01.2020

Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za listopad 2019

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 grudnia 2019 r. poz. 108
data publikacji aktu: 12.12.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2019

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 grudnia 2019 r. poz. 110
data publikacji aktu: 12.12.2019

Obwieszczenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za październik 2019 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Inw. i Rozw. z 13 listopada 2019 r. poz. 25
data publikacji aktu: 13.11.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2019 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Inw. i Rozw. z 13 listopada 2019 r. poz. 26
data publikacji aktu: 13.11.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 października 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2019 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Inw. i Roz. z 10 października 2019 r. poz. 13
data publikacji aktu: 10.10.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 października 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za wrzesień 2019 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. Inw. i Roz. z 10 października 2019 r. poz. 14
data publikacji aktu: 10.10.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za sierpień 2019 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 13 września 2019 r. poz. 94
data publikacji aktu: 13.09.2019

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2019 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 13 września 2019 r. poz. 95
data publikacji aktu: 13.09.2019

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.