Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za kwiecień 2024 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 14 maja 2024 r. poz. 53
data publikacji aktu: 14.05.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2024 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2024 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 14 maja 2024 r. poz. 54
data publikacji aktu: 14.05.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2024 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 15 kwietnia 2024 r. poz. 45
data publikacji aktu: 15.04.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za marzec 2024 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 15 kwietnia 2024 r. poz. 46
data publikacji aktu: 15.04.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2024 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 14 marca 2024 r. poz. 31
data publikacji aktu: 14.03.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za luty 2024 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 14 marca 2024 r. poz. 30
data publikacji aktu: 14.03.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2024 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 14 lutego 2024 r. poz. 14
data publikacji aktu: 14.02.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2024 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 13 lutego 2024 r. poz. 13
data publikacji aktu: 14.02.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2–5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2024

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 9 lutego 2024 r. poz. 10
data publikacji aktu: 14.02.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 12 stycznia 2024 r. poz. 2
data publikacji aktu: 17.01.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 15 stycznia 2024 r. poz.4
data publikacji aktu: 17.01.2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2023 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 7 grudnia 2023 r. poz. 108
data publikacji aktu: 12.12.2023

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.