Wyjaśnienia


Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

Przypominamy o podawaniu prawidłowych numerów identyfikacyjnych (PESEL lub NIP) pracowników

: 26.11.2020

Dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz sił zbrojnych USA

Ministerstwo Finansów publikuje zaktualizowaną informację w zakresie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych USA

: 24.11.2020

Ostrzegamy przed e-mailami podszywającymi się pod podatki.gov.pl

Informujemy o e-mailach podszywających się pod podatki.gov.pl

: 19.11.2020

Nowa wersja aplikacji e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją

Informujemy o udostępnieniu nowej wersji aplikacji e-mikrofirma do składania JPK_VAT z deklaracją

: 30.10.2020

Konkurs MF: Zmierz się z podatkowymi wyzwaniami okresu pandemii i zostań Podatkowym liderem

Informujemy o konkursie "Podatkowi liderzy" organizowanym przez Ministerstwo Finansów

: 28.10.2020

Minimalne stawki podatku od środków transportowych

Informacja o obwieszczeniu w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na 2021 r.

: 27.10.2020

Informacja o papierosach i tytoniu do palenia

Przypomnienie o obowiązku przekazania informacji o papierosach i tytoniu do palenia za 10 miesięcy 2020 roku do 9 listopada 2020 roku

: 22.10.2020

PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe

Informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR) będzie finansować spółki, które następnie podlegają restrukturyzacji

: 19.10.2020

Aktualizacja dokumentacji dla kas wirtualnych

Informujemy o aktualizacji dokumentacji technicznej przeznaczonej dla producentów kas wirtualnych

: 15.10.2020

Konsultacje podatkowe - korekty cen transferowych

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 6 listopada 2020 r.

: 08.10.2020

Bezpłatne narzędzia pomogą złożyć JPK_VAT z deklaracją

Ministerstwo Finansów udostępniło formularz interaktywny i aplikację Klient JPK_WEB do złożenia JPK_VAT z deklaracją.

: 07.10.2020

Nowa broszura dot. JPK dla ksiąg rachunkowych

Informujemy o publikacji nowej broszury dotyczącej JPK dla ksiąg rachunkowych

: 06.10.2020