Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za czerwiec 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 lipca 2022 r. poz. 76
data publikacji aktu: 12.07.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 maja 2022 r. poz. 66
data publikacji aktu: 15.06.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za maj 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 czerwca 2022 r. poz. 67
data publikacji aktu: 15.06.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za kwiecień 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 maja 2022 r. poz. 61
data publikacji aktu: 20.05.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z 10 maja 2022 r. poz. 59
data publikacji aktu: 11.05.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za marzec 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 kwietnia 2022 r. poz. 40
data publikacji aktu: 14.04.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 kwietnia 2022 r. poz. 41
data publikacji aktu: 11.04.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za luty 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 marca 2022 r. poz. 17
data publikacji aktu: 11.03.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 marca 2022 r. poz. 18
data publikacji aktu: 11.03.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 lutego 2022 r. poz.11
data publikacji aktu: 09.02.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2022 r.

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 lutego 2022 r. poz.12
data publikacji aktu: 09.02.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2–5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2022

tekst jednolity: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 lutego 2022 r. poz. 9
data publikacji aktu: 03.02.2022

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.