Akty wykonawcze


Akty wykonawcze do ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2020 r.

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 maja 2020 r. poz. 63
: 13.05.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za kwiecień 2020 r.

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 maja 2020 r. poz. 62
: 13.05.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za marzec 2020 roku

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 kwietnia 2020 r. poz. 41
: 08.04.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2020 roku

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 kwietnia 2020 r. poz. 40
: 06.04.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2020 r.

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 marca 2020 r. poz. 33
: 13.03.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za luty 2020 r.

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 marca 2020 r. poz. 32
: 13.03.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2020

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 lutego 2020 r. poz. 16
: 12.02.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2020

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 lutego 2020 r. poz. 17
: 12.02.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2020

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 lutego 2020 r. poz. 15
: 12.02.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2019

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 stycznia 2020 r. poz. 5
: 13.01.2020

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2019

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 stycznia 2020 r. poz. 4
: 13.01.2020

Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za listopad 2019

: Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 grudnia 2019 r. poz. 108
: 12.12.2019

Gdzie szukać aktów prawnych i dokumentów z nimi związanych

W serwisie podatki.gov.pl publikujemy również dodatkowe wyjaśnienia przepisów podatkowych, które mogą być pomocne. Znajdziesz je w sekcji Wyjaśnienia.