Wyjaśnienia


Minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023

Informacja o obwieszczeniu w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na rok 2023

opublikowano: 24.10.2022

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

Informacja o obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

opublikowano: 08.03.2022

Ogłoszenie minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2022

Informujemy o ogłoszeniu obwieszczenia w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na 2022 r.

opublikowano: 27.10.2021

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2022 r.

Informujemy o stawkach, które będą obowiązywać w 2022 r.

opublikowano: 15.10.2021

Minimalne stawki podatku od środków transportowych

Informacja o obwieszczeniu w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na 2021 r.

opublikowano: 27.10.2020

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

Informacja o obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

opublikowano: 31.07.2020

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2020 r.

Informacja o obwieszczeniu w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

opublikowano: 22.10.2019

Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2020 r.

Ministerstwo Finansów informuje o stawkach podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w roku 2020

opublikowano: 10.02.2019