Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2020 r.


Informacja o obwieszczeniu w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2020 r.

28.11.2023

Ministerstwo Finansów informuje, że minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2020 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1020).