Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023


Informacja o obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023

16.04.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 1 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim pod poz. 731.