Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2020 r.


Ministerstwo Finansów informuje o stawkach podatku od środków transportowych, które będą obowiązywać w roku 2020

16.04.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2019 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2018 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2020 r. będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2019 r.

Podatek od środków transportowych

Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych.