Minimalne stawki podatku od środków transportowych


Informacja o obwieszczeniu w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na 2021 r.

16.04.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2021 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002).

Podatek od środków transportowych

Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych.