Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021


Informacja o obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

16.04.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 673).