Minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023


Informacja o obwieszczeniu w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na rok 2023

24.10.2022

Ministerstwo Finansów informuje, że stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2023 zostały ogłoszone przez Ministra Finansów w dniu 21 października w Monitorze Polskim pod poz. 1001.