Ogłoszenie minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2022


Informujemy o ogłoszeniu obwieszczenia w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych na 2022 r.

16.04.2024

Ministerstwo Finansów informuje, że stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2022 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. poz. 968).

Podatek od środków transportowych

Jeśli posiadasz środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych.