Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2022 r.


Informujemy o stawkach, które będą obowiązywać w 2022 r.

28.11.2023

Ministerstwo Finansów informuje, że obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” .

Procentowy wskaźnik kursu euro na dzień 1 października 2021 r. w stosunku do kursu euro na dzień 1 października 2020 r. jest niższy niż 5%. W związku z powyższym w 2022 r. będą obowiązywały stawki minimalne podatku od środków transportowych w wysokości określonej na 2021 r.