Zmiany w prawie w PIT


Informacje o aktualnych zmianach w prawie dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Konsultacje podatkowe - wzory formularzy CIT-8 i CIT/KW

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 24 grudnia 2021 r.

opublikowano: 22.12.2021

Konsultacje podatkowe - niektóre wzory formularzy podatkowych PIT

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 17 grudnia 2021 r.

opublikowano: 09.12.2021

Konsultacje zewnętrzne projektów rozporządzeń w sprawie cen transferowych

Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie cen transferowych w zakresie podatku PIT i CIT, które podlegają uzgodnieniom zewnętrznym, konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu.

opublikowano: 06.12.2021

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2022 r.

Publikacja rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2022 r.

opublikowano: 02.12.2021

Stawki karty podatkowej w 2022 r.

Ogłoszono wysokość: stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy

opublikowano: 02.12.2021

Ponowne konsultacje zewnętrzne projektów rozporządzeń TPR w zakresie PIT i CIT

Na stronach RCL opublikowano uzupełnione wersje projektów rozporządzeń TPR w zakresie podatku PIT i CIT, które podlegają uzgodnieniom zewnętrznym, konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu.

opublikowano: 29.11.2021

Planowane zmiany rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT

opublikowano: 15.09.2021

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych

1.09.2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Min. FFiPR zarządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 sierpnia 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia FCT.

opublikowano: 13.09.2021

Zaniechanie poboru podatku od umorzonych subwencji PFR

Brak podatku PIT i CIT od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

opublikowano: 20.07.2021

Zaniechanie poboru podatku od umorzonych subwencji PFR

Brak podatku PIT i CIT od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

opublikowano: 20.07.2021

Zaniechanie poboru podatku PIT od nagród w Loterii Szczepionkowej

MFFiPR wydał rozporządzenie z 12 lipca 2021 r.

opublikowano: 14.07.2021

Wzór formularza CIT-8E określony

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 10 maja 2021 r. określił wzór nowego formularza CIT-8E

opublikowano: 19.05.2021