Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2022 r.


Publikacja rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2022 r.

31.12.2021

Rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2021 r. Minister Finansów określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące w 2022 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 30 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2183.

Wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.