Konsultacje zewnętrzne projektów rozporządzeń w sprawie cen transferowych


Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie cen transferowych w zakresie podatku PIT i CIT, które podlegają uzgodnieniom zewnętrznym, konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu.

28.11.2023

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowano wersje projektów nowelizujących rozporządzenia w sprawie cen transferowych z dnia 3 grudnia br., tj.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego do osób prawnych

Konieczność nowelizacji rozporządzeń oraz skierowania ich do konsultacji zewnętrznych wynika z uchwalenia ustawy z dnia 29 października o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) – tzw. „Polski Ład”.

Uzgodnienia zewnętrzne, konsultacje publiczne oraz opiniowanie potrwają do 10 grudnia br.

 

 

Ceny transferowe

Informacje i wyjaśnienia ważne dla podmiotów powiązanych