Konsultacje podatkowe - niektóre wzory formularzy podatkowych PIT


Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 17 grudnia 2021 r.

16.04.2024

Ministerstwo Finansów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie niektórych wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Przedmiotem konsultacji jest poprawność merytoryczna udostępnionych do konsultacji wzorów formularzy PIT, do których składania obowiązani są płatnicy tego podatku oraz podmioty niebędące płatnikami.
W ramach konsultacji udostępniamy wzory następujących formularzy: PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-8AR, PIT-11 oraz PIT-R.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów.