Ponowne konsultacje zewnętrzne projektów rozporządzeń TPR w zakresie PIT i CIT


Na stronach RCL opublikowano uzupełnione wersje projektów rozporządzeń TPR w zakresie podatku PIT i CIT, które podlegają uzgodnieniom zewnętrznym, konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu.

28.11.2023

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowano wersje projektów nowelizujących rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych z dnia 26 listopada br., tj.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego do osób prawnych

Przedmiotowe projekty rozporządzeń były już przedmiotem konsultacji zewnętrznych we wrześniu br. (Planowane zmiany rozporzadzeń w sprawie informacji TPR)

Konieczność uzupełnienia projektów rozporządzeń oraz skierowania ich do ponownych konsultacji zewnętrznych wynika, w szczególności, z uchwalenia ustawy z dnia 29 października o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105) – tzw. „Polski Ład”.

Projektowane rozporządzenia będą miały zastosowanie do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Uzgodnienia zewnętrzne, konsultacje publiczne oraz opiniowanie potrwają do 3 grudnia br.

 

Ceny transferowe

Informacje i wyjaśnienia ważne dla podmiotów powiązanych