Planowane zmiany rozporządzeń w sprawie informacji TPR


Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT

16.04.2024

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny opublikowane zostały następujące projekty rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Przedmiotowe projekty rozporządzeń opracowane zostały w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123). Ustawa ta obejmowała przepisy z obszaru cen transferowych, mające wpływ na obowiązek składania informacji o cenach transferowych (m.in. w zakresie raportowania tzw. transakcji rajowych, o których mowa w art. 11o ustawy CIT oraz art. 23za ustawy PIT). Pozostałe zmiany wprowadzane przez ww. projekty rozporządzeń mają charakter doprecyzowujący.

Zmienione przepisy rozporządzeń będą miały zastosowanie po raz pierwszy do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Uzgodnienia zewnętrzne, konsultacje publiczne oraz opiniowanie potrwają do 24 września br.

 

TPR – najczęściej zadawane pytania

Publikujemy zestawienie odpowiedzi na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (informacja o cenach transferowych TPR)