Zaniechanie poboru podatku PIT od nagród w Loterii Szczepionkowej


MFFiPR wydał rozporządzenie z 12 lipca 2021 r.

28.11.2023

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez podatników w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Narodowego Programu Szczepień”, urządzonej przez Totalizator Sportowy, których jednorazowa wartość przekracza 2 280 zł.

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 14 lipca 2021 r. do 11 marca 2022 r.

Jednorazowe wygrane w loteriach promocyjnych o wartości niższej niż 2 280 zł są zwolnione ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1278.

Weszło w życie 14 lipca 2021 r.