Konsultacje podatkowe - wzory formularzy CIT-8 i CIT/KW


Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 24 grudnia 2021 r.

28.11.2023

Ministerstwo Finansów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie niektórych wzorów formularzy podatkowych obowiązujących w podatku dochodowym od osób prawnych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

W ramach konsultacji udostępniamy wzory formularzy: CIT-8 oraz CIT/KW.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów.