Zmiany w prawie w PIT


Informacje o aktualnych zmianach w prawie dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT

Ministerstwo Finansów przypomina o przedłużeniu terminu do złożenia zeznani i wpłaty podatku CIT

opublikowano: 23.09.2019

Przedłużenie wyłączenia od stosowania art. 26 ust. 2e ustawy CIT

Ministerstwo Finansów informuje o publikacji rozporządzenia przedłużającego zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26 ust. 2e ustawy CIT

opublikowano: 07.01.2019

Przedłużenie terminu do wpłaty podatku z niezrealizowanych zysków w PIT

Ministerstwo Finansów informuje o publikacji rozporządzenia w sprawie przedłużania terminu wpłaty podatku z niezrealizowanych zysków w zakresie podatku PIT

opublikowano: 07.01.2019

Nowe formularze na podatki lokalne

Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

opublikowano: 07.01.2019

Nowy formularz podatkowy CIT-14

Ministerstwo Finansów informuje, że 29 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające po raz pierwszy wzór formularza CIT-14.

opublikowano: 17.06.2019

Nowe formularze podatkowe PIT-NZ, PIT-NZS i PIT/NZI (exit tax)

Ministerstwo Finansów informuje, że 13 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające nowe wzory formularzy PIT-NZ, PIT-NZS oraz PIT-NZI (exit tax)

opublikowano: 13.06.2019

Nowe formularze podatkowe CIT-NZ i CIT/NZI (exit tax)

Ministerstwo Finansów informuje, że 11 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające nowe wzory formularzy CIT-NZ oraz CIT-NZI

opublikowano: 06.11.2019

Zaniechanie poboru podatku PIT

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród za przyczynienie się do szybkiej likwidacji choroby zakaźnej zwierząt

opublikowano: 05.06.2019

Przedłużenie terminów podatku PIT od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)

Terminy do złożenia deklaracji i wpłaty podatku zostały przedłużone do 7 lipca 2019 r.

opublikowano: 02.01.2019