Przedłużenie wyłączenia od stosowania art. 26 ust. 2e ustawy CIT


Ministerstwo Finansów informuje o publikacji rozporządzenia przedłużającego zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26 ust. 2e ustawy CIT

16.04.2024

Rozporządzeniem z dnia 27 czerwca 2019 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1203), Minister Finansów przedłużył do 31 grudnia 2019 r. zwolnienie z obowiązków określonych w art. 26 ust. 2e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – w zakresie określonym w § 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 2545).