Przedłużenie terminu do złożenia zeznania i wpłaty podatku


16.04.2024

Rozporządzeniem z 25 kwietnia 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do:

  • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym (CIT-8, CIT-8AB),
  • wpłaty podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Rozporządzenie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed 1 lipca 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 26 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 788).

Weszło w życie 27 kwietnia 2019 r.