Nowe formularze podatkowe CIT-NZ i CIT/NZI (exit tax)


Ministerstwo Finansów informuje, że 11 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające nowe wzory formularzy CIT-NZ oraz CIT-NZI

16.04.2024

Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2019 r. Minister Finansów określił wzory:

  • deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków - CIT-NZ oraz
  • informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków - CIT/NZI

obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie zostało opublikowane 10 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1070).

Weszło w życie 11 czerwca 2019 r. 

Wzory określone tym rozporządzeniem stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.