Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego CIT-8


28.11.2023

Rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 31 października 2019 r. termin do złożenia zeznania CIT-8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. 

Rozporządzenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nie miały obowiązku w roku podatkowym, za który ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT. 
Obejmuje ono również podatników uprawnionych podmiotowo (np. stowarzyszenia) do ww. zwolnień, którzy nie pełnili funkcji płatnika i nie osiągnęli za dany rok dochodu (sporządzają  zeznania „zerowe”).

Rozporządzenie zostało opublikowane 22 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 549).

Weszło w życie 23 marca 2019 r.