Nowe formularze podatkowe PIT-NZ, PIT-NZS i PIT/NZI (exit tax)


Ministerstwo Finansów informuje, że 13 czerwca 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające nowe wzory formularzy PIT-NZ, PIT-NZS oraz PIT-NZI (exit tax)

28.11.2023

Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2019 r. Minister Finansów określił wzory:

  • deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków - PIT-NZ 
  • deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku - PIT-NZS oraz
  • informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków - PIT/NZI

obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie zostało opublikowane 12 czerwca 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1089).

Weszło w życie 13 czerwca 2019 r. 

Wzory określone tym rozporządzeniem stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.