Nowe wzory niektórych formularzy podatkowych CIT


28.11.2023

Rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r. Minister Finansów zmienił rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Rozporządzenie zostało opublikowane 26 marca 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 570).

Weszło w życie 27 marca 2019 r.