Przedłużenie terminu do wpłaty podatku z niezrealizowanych zysków w PIT


Ministerstwo Finansów informuje o publikacji rozporządzenia w sprawie przedłużania terminu wpłaty podatku z niezrealizowanych zysków w zakresie podatku PIT

16.04.2024

W dniu 27 czerwca 2019 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1204).