Zmiany w prawie


Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2022

Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2022 roku.

opublikowano: 27.12.2021

Konsultacje zewnętrzne projektów rozporządzeń w sprawie cen transferowych

Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie cen transferowych w zakresie podatku PIT i CIT, które podlegają uzgodnieniom zewnętrznym, konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu.

opublikowano: 06.12.2021

Ponowne konsultacje zewnętrzne projektów rozporządzeń TPR w zakresie PIT i CIT

Na stronach RCL opublikowano uzupełnione wersje projektów rozporządzeń TPR w zakresie podatku PIT i CIT, które podlegają uzgodnieniom zewnętrznym, konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu.

opublikowano: 29.11.2021

Planowane zmiany rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT

opublikowano: 15.09.2021

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych

1.09.2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Min. FFiPR zarządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 sierpnia 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia FCT.

opublikowano: 13.09.2021

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 04.01.2021

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 04.01.2021

Aktualizacja wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P

Informujemy o aktualizacji formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) oraz wzoru dokumentu elektronicznego TPR-P.

opublikowano: 28.12.2020

Ułatwienia dla przedsiębiorców w obszarze cen transferowych w ramach Tarczy 4.0.

W ramach ułatwień dla przedsiębiorców zawartych w Tarczy Antykryzysowej wydłużono terminy związane z dokumentacją cen transferowych i TPR, a także wprowadzono nowe wyłączenie dla szpitali klinicznych.

opublikowano: 24.06.2020

Publikacja formularzy interaktywnych TPR

Na Portalu Podatkowym opublikowane zostały formularze interaktywne informacji o cenach transferowych TPR-C i TPR-P

opublikowano: 04.05.2020

Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej w obszarze cen transferowych

W ramach ułatwień wprowadzono przedłużenie niektórych terminów związanych z dokumentacją cen transferowych i informacją o cenach transferowych (TPR)

opublikowano: 24.04.2020

Publikacja zaktualizowanych wzorów dokumentów elektronicznych TPR

Aktualne wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) zostały opublikowane na BIP MF

opublikowano: 25.03.2020