Nowelizacja rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych


W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

16.04.2024

Poniżej znajdują się odnośniki do tekstów rozporządzeń zmieniających:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 777),
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 778).

Wyżej wymienione rozporządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia.