Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych


28 czerwca 2022 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

13.07.2023

Zmiany wprowadzone w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia FCT mają charakter organizacyjny i są związane z reorganizacją Ministerstwa Finansów.

Zmiany polegają na:

  • Zmianie departamentu odpowiedzialnego za obsługę FCT (§ 4 ust. 1) na Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów;
  • Wskazaniu osoby powołującej przewodniczącego FCT i jego zastępców (§ 4 ust. 2) – od teraz jest nią minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 czerwca 2022 r. poz.72) weszło w życie w dniu 29 czerwca 2022 r.

Zmienione zarządzenie znajduje się pod linkiem Dziennik Urzędowy Ministra Finansów.