Nowelizacja rozporządzeń w sprawie cen transferowych


W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

13.07.2023

Poniżej znajdują się odnośniki do tekstów rozporządzeń zmieniających:

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 521)
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 522)

Wyżej wymienione rozporządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia.