Formularze akcyzowe


W tym miejscu znajdziesz formularze akcyzowe

Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Uwaga!
Od 1 lipca 2021 r. deklaracje w akcyzie należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC. Jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).

Legenda

Deklaracja do druku
Uwaga!

Wybierz deklarację

AKC-RU/AKC-ZU

Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/ zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym


AKC-RU/A

Załącznik do zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

AKC-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 31.01.2021
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 31.01.2021

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019 r.

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019 r.

AKC-PR

Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 19.09.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 19.09.2018 r.

AKC-PR/U

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 22.08.2019 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 22.08.2019 r.

AKC-4/AKC-4zo

Deklaracja dla podatku akcyzowego

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC-4/A

Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–4/B

Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–4/C

Podatek akcyzowy od piwa

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–4/D

Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązuje od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązuje od 01.02.2018 r.

AKC–4/E

Podatek akcyzowy od samochodów osobowych

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019 r.

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–4/F

Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–4/H

Podatek akcyzowy od energii elektrycznej

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.01.2019 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–4/I

Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–4/J

Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–4/K

Podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.11.2019 r.

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–4/L

Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za wrzesień 2021 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za wrzesień 2021 r.

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC-4/M

Podatek akcyzowy od płynu do papierosów elektronicznych

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC-4/N

Podatek akcyzowy od wyrobów nowatorskich

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–EN

Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.01.2019 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–WW

Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–WG

Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za wrzesień 2021 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od rozliczenia za wrzesień 2021 r.

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–ST/AKC–STn

Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC–PA

Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC-U/A

Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

2021

Deklaracja do druku
obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.
Deklaracja do druku
obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC-U/S

Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych

2021

Deklaracja do druku
obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.
Deklaracja do druku
obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.03.2020

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.02.2018 r.

AKC-P

Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2021
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2021

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.03.2017 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 01.03.2017 r.

AKC-Z

Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 19.09.2018 r.
Deklaracja do druku
wzór obowiązujący od 19.09.2018 r.

AKC-U

Deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2018 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych do 31.12.2018 r.

WIA-WN

Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (WIA)

2021

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

AKC-UA

Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnatrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2021
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2021

AKC-US

Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2021
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.07.2021

AKC-KZ

Deklaracja kwartalna w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego za

2021

Uwaga!
obowiązuje od 1 lipca 2021 r. (od rozliczenia za 3 kwartał 2021 r.)
Uwaga!
obowiązuje od 1 lipca 2021 r. (od rozliczenia za 3 kwartał 2021 r.)

AKC-UAKZ

Kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego za

2021

Uwaga!
obowiązuje od 1 lipca 2021 r. (od rozliczenia za 3 kwartał 2021 r.)
Uwaga!
obowiązuje od 1 lipca 2021 r. (od rozliczenia za 3 kwartał 2021 r.)