Zmiany w prawie


Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (UC153)

Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

opublikowano: 18.03.2019

Przedłużenie terminów podatku PIT od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)

Terminy do złożenia deklaracji i wpłaty podatku zostały przedłużone do 7 lipca 2019 r.

opublikowano: 01.02.2019

Przedłużenie terminów podatku CIT od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)

Terminy do złożenia deklaracji i wpłaty podatku zostały przedłużone do 7 lipca 2019 r.

opublikowano: 01.02.2019

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych

Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji do skorzystania z safe harbour.

opublikowano: 03.01.2019

Rozporządzenia wykonawcze do przepisów o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano akty wykonawcze do wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r. nowych przepisów o cenach transferowych.

opublikowano: 03.01.2019

Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej.
Prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawowej upraszczającej obowiązki dokumentacyjne dla podatników.

opublikowano: 26.11.2018

Projekt zmiany formularzy CIT m.in. w zakresie cen transferowych

Wzory formularzy CIT uwzględniają ceny transferowe.

opublikowano: 26.11.2018

Projekty nowych wzorów PIT-TP oraz CIT-TP

Projekty uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP

opublikowano: 26.11.2018