Komunikaty


Informacje na temat bieżących zmian dotyczących kas mających postać oprogramowania

Regulacje dotyczące kas wirtualnych

Informujemy o wejściu w życie rozporządzeń dotyczących kas wirtualnych

opublikowano: 03.06.2020

Zielone światło dla kas wirtualnych

Od 1 czerwca 2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych

opublikowano: 27.05.2020

Prace serwisowe kasy online

Ministerstwo Finansów informuje o zakończeniu prac serwisowych zaplanowanych na 21-23 maja i możliwych utrudnieniach w dniu 28 maja br

opublikowano: 21.05.2020

Prace serwisowe kasy online

Ministerstwo Finansów informuje o możliwych utrudnieniach w systemie kas online

opublikowano: 15.05.2020

Środowisko testowe kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu środowiska testowego producentom kas wirtualnych

opublikowano: 22.04.2020

Spotkanie z producentami kas mających postać oprogramowania

Ministerstwo Finansów informuje o przebiegu spotkania z producentami kas mających postać oprogramowania z kierownictwem projektu kasy wirtualne, które odbyło się 27 marca 2020 roku

opublikowano: 02.04.2020

Kasy mające postać oprogramowania

Ministerstwo Finansów informuje o prowadzeniu prac nad dostosowaniem systemu kas online do fiskalizacji i przyjmowania danych z kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne)

opublikowano: 30.01.2020

Kasy wirtualne

Informacje na temat kas mających postać oprogramowania

Dokumentacja

Dokumenty przeznaczone dla producentów kas wirtualnych: opisy techniczne, schemy

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania kas wirtualnych