Zmiany adresów IP w kasach rejestrujących


Informujemy o zmianach adresów IP

Ministerstwo Finansów informuje, że:

  1. W związku z planowaną aktualizacją komponentów WebAPI na Azure dla środowiska TESTOWEGO zmianie ulegnie wskazywany przez adres DNS test-e-kasy.mf.gov.pl adres IP z 13.80.122.40 na 20.50.2.57. Wdrożenie tej zmiany planowane jest na 6 czerwca 2024 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.
  2. W związku z planowaną aktualizacją komponentów WebAPI na Azure dla środowiska PRODUKCYJNEGO zmianie ulegnie wskazywany przez adres DNS e-kasy.mf.gov.pl adres IP z 13.94.131.233 na 20.105.216.47. Wdrożenie tej zmiany planowane jest w lipcu 2024 r. po przeprowadzonych testach i uzgodnieniach z producentami kas rejestrujących i GUM. Przygotowany będzie odrębny komunikat o dacie wdrożenia zmiany w środowisku produkcyjnym.
  3. EventHuby wszystkich środowisk będą miały następujące adresy DNS: crr-eh01-prd.mf.gov.pl, crr-eh02-prd.mf.gov.pl, crr-eh01-tst.mf.gov.pl, crr-eh02-tst.mf.gov.pl, crr-eh-dev.mf.gov.pl i odpowiadający im ten sam adres IP 108.142.89.74.