Spotkanie z producentami kas mających postać oprogramowania


Ministerstwo Finansów informuje o przebiegu spotkania z producentami kas mających postać oprogramowania z kierownictwem projektu kasy wirtualne, które odbyło się 27 marca 2020 roku

13.07.2023

27 marca 2020 r. odbyła się telekonferencja dotycząca kas wirtualnych, w którym wzięli udział m.in. przedstawiciele producentów kas rejestrujących mających postać oprogramowania (kas wirtualnych) oraz kierownictwo projektu.

Spotkanie miało charakter informacyjny, a wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. kwestie dot. publikacji informacji nt. kas wirtualnych, stanu prac legislacyjnych dot. kas wirtualnych, procedury przystąpienia do testowania kas wirtualnych.

Informacje o kasach wirtualnych

Uczestnicy spotkania otrzymali informację, że na stronie podatki.gov.pl utworzona została zakładka kasy rejestrujące, w której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące kas online oraz kas wirtualnych. W ramach Projektu Kasy Wirtualne udostępnione zostały m.in. materiały zawierające opisy techniczne protokołów komunikacyjnych CRK tj. standardy kryptograficzne oraz– specyfikacja komend, a także schemy dla paragonu oraz schema dla pozostałych dokumentów generowanych przez kasę rejestrującą. W zakładce dostępne są także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz bieżące komunikaty ministerstwa finansów dot. kas wirtualnych.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że wszelkie zapytania, lub problemy związane z kasami wirtualnymi należy przesyłać na dedykowany adres skrzynki mailowej: kasyproducenci@mf.gov.pl.

Prace legislacyjne

W odniesieniu do stanu prac nad kasami wirtualnymi, w tym także postępów prac legislacyjnych uczestnikom przekazano informację, że rozporządzenie w sprawie kas mających postać oprogramowania zostało przekazane do notyfikacji w Komisji Europejskiej. „Oczekujemy, że jeśli nie będzie pytań ze strony państw członkowskich UE, to notyfikacja powinna nastąpić najpóźniej do końca kwietnia biezącego roku.” – powiedział na spotkaniu kierownik projektu Jarosław Wyszyński.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że równolegle przygotowywane jest również rozporządzenie w sprawie grup podatników, którzy będą mogli stosować kasy wirtualne. Jak wynika z udzielonych informacji, rozporządzenie zostało przekazane do uzgodnień zewnętrznych z terminem zgłaszania uwag do 31 marca 2020 r.

Środowisko testowe kas

W sprawie pytań dotyczących testowania kas wirtualnych, poinformowano uczestników telekonferencji, że aktualnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem środowiska testowego, które zgodnie z harmonogramem projektu Kasy wirtualne ma być uruchomione do 21 kwietnia br. Zaznaczono przy tym, że będzie to jedno środowisko testowe dla kas wirtualnych i kas online.

Ministerstwo Finansów przekazało także zebranym, jakie kroki należy podjąć w celu rozpoczęcia prac w środowisku testowym. Zgodnie z przyjętą procedurą, osoby zainteresowane testowaniem kas wirtualnych powinny:

  • Przekazać do Ministerstwa Finansów, na adres kasyproducenci@mf.gov.pl certyfikat producenta wraz z hasłem do zaszyfrowanego pliku. Wykorzystany może być certyfikat producenta stosowany do testowania kas online,
  • wystąpić z wnioskiem o przydzielenie puli testowych numerów unikatowych dla wskazanego modelu kasy wirtualnej,
  • w środowisku testowym jak i w środowisku produkcyjnym należy przyjąć identyfikator serwisanta jako wartość stałą równą KW123.

Kolejne spotkanie dotyczące kas mających postać oprogramowania ma odbyć się w połowie kwietnia br..

Kasy rejestrujące

Informacje dotyczące systemu rejestracji online (kasy online) oraz kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne)