Zielone światło dla kas wirtualnych


Od 1 czerwca 2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych

16.04.2024
  • Od 1 czerwca 2020 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kas wirtualnych
  • Używanie kas wirtualnych nie jest obowiązkowe. To jedynie alternatywa dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących.
  • Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar.

W zakresie kas rejestrujących mających postać oprogramowania minister finansów podpisał dwa rozporządzenia:

  • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania,
  • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Wirtualne kasy fiskalne będzie mogła stosować branża transportowa oraz branże, które najwcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas on-line ( pierwotnie od 1 lipca 2020 r.) mi. in. gastronomia i hotelarstwo.

Rozporządzenie przewiduje i opisuje certyfikowanie kas wirtualnych przez Główny Urząd Miar, który aktywnie uczestniczył w projektowaniu rozporządzenia technicznego dot. kas wirtualnych. Wydanie certyfikatu dla kasy wirtualnej potwierdza zgodność działania kasy zgodnie z wymogami, w szczególności dot. bezpieczeństwa.

Kasy wirtualne - informacje

Informacje na temat kas mających postać oprogramowania