Dokumentacja


Dokumenty przeznaczone dla producentów kas wirtualnych: opisy techniczne, schemy

Kasy wirtualne

Informacje na temat kas mających postać oprogramowania

Komunikaty

Informacje na temat bieżących zmian dotyczących kas mających postać oprogramowania

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania kas wirtualnych