Prace serwisowe kasy online


Ministerstwo Finansów informuje o zakończeniu prac serwisowych zaplanowanych na 21-23 maja i możliwych utrudnieniach w dniu 28 maja br

Ministerstwo Finansów informuje, że prace techniczne, które miały być przeprowadzone w dniach 21-23 maja br. zostały zakończone i system CRK działa bez zakłóceń.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 28 maja br. prowadzone będą prace serwisowe środowiska produkcyjnego kas online.

W związku z powyższym chwilami środowisko może być niedostępne lub mogą wystąpić trudności z fiskalizacją kas online

Kasy rejestrujące

Informacje dotyczące systemu rejestracji online (kasy online) oraz kas mających postać oprogramowania (kasy wirtualne)