Kasy wirtualne - informacje


Informacje na temat kas mających postać oprogramowania

28.11.2023

Podstawowe informacje

Projekt Kasy wirtualne (kasy mające postać oprogramowania) jest kolejnym działaniem obok JPK VAT i kas online wspierającym uszczelnienie systemu podatku VAT.

Cel wprowadzenia kas wirtualnych

Kluczowym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązku rejestracji sprzedaży (ewidencji wartości sprzedaży i kwot podatku VAT) dla wybranych grup przedsiębiorców oraz dalsze ograniczenie szarej strefy poprzez dostarczenie z jednej strony atrakcyjnego cenowo rozwiązania rejestracji sprzedaży detalicznej (tzw. kasy wirtualnej będącej aplikacją mobilną), a z drugiej wzmacniającą element kontrolny poprzez dostarczanie danych o transakcjach w czasie rzeczywistym oraz możliwość ich weryfikacji przez kupujących.

Ministerstwo Finansów postanowiło wdrożyć tzw. model otwarty tj. model implementacji architektury (kasy wirtualnej w postaci aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców) oparty o publicznie dostępną specyfikację wymagań, nie ograniczający potencjalnych dostawców rozwiązań, platform systemowo-sprzętowych, języków programowania itd., który umożliwia dodawanie nowych funkcji lub integrację rozwiązania z innymi usługami dostarczanymi przez niezależne podmioty.

Wdrożenie kas wirtualnych

W pierwszym etapie wdrożenia kasy wirtualne będą mogły być stosowane przez wskazane w rozporządzeniu grupy podatników z branży transportowej, aby ułatwić i poprawić warunki prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Wprowadzenie tego rozwiązania na rynku transportowym ma na celu zwalczanie nierównej konkurencji, wynikającej m.in. z tego, iż niektóre podmioty budują swój biznes i przewagę konkurencyjną na działaniu niezgodnym z przepisami prawa, uchylając się od płacenia podatków.

Kasy te, tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa KAS za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach fiskalnych, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych. System kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas rejestrujących stanowi jedno z kluczowych narzędzi do walki z tzw. szarą strefą, co przyczynia się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

Kasy te mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących.

Zgłaszanie problemów technicznych

Pytania dotyczące wdrożenia kas wirtualnych mogą być zgłaszane do Ministerstwa Finansów na adres e-mail: kasyproducenci@mf.gov.pl

Komunikaty

Informacje na temat bieżących zmian dotyczących kas mających postać oprogramowania

Dokumentacja

Dokumenty przeznaczone dla producentów kas wirtualnych: opisy techniczne, schemy

Pytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania kas wirtualnych