Zmiany w prawie w PIT


Informacje o aktualnych zmianach w prawie dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2023

Rodzaj stopy bazowej i marży dla potrzeb transakcji pożyczek, kredytów lub emisji obligacji, warunkujących zastosowanie safe harbour finansowego w 2023 roku.

opublikowano: 27.12.2022

Obwieszczenie Ministra Finansów

dotyczy wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2023

opublikowano: 20.12.2022

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2023 r.

Publikacja rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2023 r.

opublikowano: 12.01.2022

Stawki karty podatkowej w 2023 r.

Ogłoszono wysokość: stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy

opublikowano: 12.01.2022

Wejście w życie nowych regulacji w zakresie transakcji rajowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

opublikowano: 28.10.2022

Publikacja wzorów dokumentów elektronicznych TPR-C(4) i TPR-P(4) za 2021 r.

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) za 2021 r. zostały opublikowane na BIP MF

opublikowano: 20.09.2022

Publikacja nowych rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 14.09.2022

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych

28 czerwca 2022 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

opublikowano: 07.06.2022