Zmiany w prawie w PIT


Informacje o aktualnych zmianach w prawie dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Publikacja wzorów dokumentów elektronicznych TPR-C(4) i TPR-P(4) za 2021 r.

Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) za 2021 r. zostały opublikowane na BIP MF

opublikowano: 20.09.2022

Publikacja nowych rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 14.09.2022

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych

28 czerwca 2022 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

opublikowano: 06.07.2022

Przedłużenie terminów złożenia oświadczenia TP oraz informacji TPR w 2022 roku

Ustawa przewidująca przedłużenie terminów składania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (oświadczeń TP) oraz informacji TPR w 2022 roku z podpisem Prezydenta RP.

opublikowano: 15.06.2022

Tymczasowa liberalizacja handlu z Ukrainą

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą.

opublikowano: 03.06.2022

Nowe Rozporządzenia dot. sprawozdań finansowych

Informujemy o opublikowanych Rozporządzeniach dot. sprawozdań finansowych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

opublikowano: 09.05.2022

Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie informacji TPR

Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT.

opublikowano: 26.04.2022

Nowelizacja rozporządzeń w sprawie dokumentacji cen transferowych

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PIT oraz CIT.

opublikowano: 08.04.2022

Przedłużenie terminu składania informacji dot. spółek nieruchomościowych

Publikacja rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2022 r.

opublikowano: 31.03.2022