Procedura tranzytu


W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące:

  • statusu towarów (art. 153-157 unijnego kodeksu celnego, art. 194-215 rozporządzenia wykonawczego, art. 119-133 rozporządzenia delegowanego oraz art. 12-13, 55 przejściowego rozporządzenia delegowanego),
  • procedury tranzytu unijnego/wspólnego (T1/T2) (art. 226-227, 233-236 unijnego kodeksu celnego, art. 273, 291-321 rozporządzenia wykonawczego, art. 77, 85, 184-185, 188-200 rozporządzenia delegowanego, art. 24-53, 55-56 przejściowego rozporządzenia delegowanego oraz Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej),
  • procedury TIR (art. 226-230 unijnego kodeksu celnego, art. 163-164, 167-168, 272-282 rozporządzenia wykonawczego, art. 78, 184-187 rozporządzenia delegowanego oraz Konwencja TIR).

Są tu opublikowane instrukcje z zakresu tranzytu, opracowany przez Komisję Europejską Podręcznik Tranzytowy (Transit Manual), jak również TIR Handbook.

Informacje nt. systemu NCTS2 do obsługi procedury tranzytu unijnego/wspólnego i TIR znajdują się na stronie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - link otwiera nowe okno w innym serwisie, w zakładce Katalog e-usług / e-Tranzyt oraz SISC / NCTS2.

Bardziej szczegółowe informacje dot. procedury tranzytu możesz uzyskać kontaktując się z koordynatorami tranzytu (plik doc 49,5 KB) w Ministerstwie Finansów i w izbach administracji skarbowej.